2 % z daní za rok 2014


Vážení rodičia a priatelia školy.

 

Ďakujeme Vám, že  darovaním 2% z dane ste pomohli našej základnej škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Za rok 2014 sme získali 682,53 €.

2 % zo svojich daní z príjmov ste darovali  neziskovej organizácii - nášmu Rodičovskému  združeniu pri Základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech  detí.

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy,
  • podporu talentovaných žiakov, ich zapojenie do súťaží a olympiád,
  • mimoškolskú činnosť základnej školy. 

 

Plevník-Drienové  5.10.2015 

                                     Kolektív zamestnancov a žiakov základnej školy

 

Noc výskumníkov

Kontakt s vedcami a účasť na experimentoch je skúsenosť, ktorá sa nedá nahradiť; veda v priamom prenose je zážitok. V piatok 25. septembra sa po celej Európe uskutočnil  jubilejný 10. ročník populárneho podujatia Európska noc výskumníkov. Toto podujatie vzniklo z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005 a odvtedy sa teší čoraz väčšej obľube. Tento rok sa do Noci výskumníkov zapojilo 33 krajín a viac ako 360 miest. Na Slovensku sa Noc výskumníkov uskutočnila po deviatykrát v piatich mestách: Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Tatranskej Lomnici. Ústrednou témou tohto ročníka bola VEDA - BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA. Na návštevníkov vo všetkých mestách čakal bohatý program vrátane diskusií s vedeckými pracovníkmi.

Aj žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa festivalu vedy a techniky. V Žilinskom Auparku na nich čakalo množstvo vedeckých prezentácií a prednášok. Svoju prácu tu prezentovali výskumníci a vedci zo Žilinskej univerzity, Slovenského červeného kríža, spoločnosti CEIT, Nexteria, Výskumného ústavu textilnej chémie - CHEMITEX, GA Drilling a Servisného centra EURAXESS pri SAIA, n. o.

Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti robotiky a využitia počítačov v automatizácii a riadiacich systémoch, modelovaní a simulácií dopravy, ale aj pri vyučovaní cudzích jazykov. Na inom mieste si mohli vyskúšať záchranu života pri masáži srdca, či umelom dýchaní pod dohľadom zástupcov Slovenského červeného kríža. Ich pozornosť zaujala aj prednáška pod názvom „Čo majú spoločné hojdačka a most?“, kde si mohli preveriť svoje vedomosti z oblasti fyziky a techniky. Zaujímavou bola aj prezentácia vedcov o tom ako blesky slúžia, kde si mnohí vyskúšali dotyk elektriny na vlastnom tele, či rozsvietenie neónovej trubice rukou. Dievčatá sa dali zlákať na pozíciu moderátoriek v Live televíznom štúdiu. Chlapcov zaujali roboty, ktoré reagovali na ich pokyny, či programovateľné stavebnice  Lego.

 Fotogaléria

   
 

Organizácia školského roka 2015/2016


Organizácia školského roka 2015-2016

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2015/2016

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 28. október 2015
 /streda/
 29. október - 30. október 2015  2. november 2015
 /pondelok/
 vianočné 22. december 2015
 /utorok/
 23.december 2015 - 7. január 2016 8. január 2016
 /piatok/
 polročné 29. január 2016
 /piatok/
 1. február 2016 /pondelok/ 2. február 2016
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 26. február 2016
 /piatok/
 29. február - 4. marec 2016  7. marec 2016
 /pondelok/ 
 veľkonočné 23. marec 2016
 /streda/
 24. marec - 29. marec 2016 30. marec 2016
 /streda/ 
 letné 30. jún 2016
 /štvrtok/
 1. júl - 2. september 2016  5. september 2016
 /pondelok/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2016. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.

2. Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné merania. 

 

 

Športový deň v priateľskej ZŠ Lešná

Tento rok naša partnerská škola v Lešnej, pri príležitosti výročia obce, nás opäť pozvala k nim na športový deň. Po celoročnej práci, spojenej s náročnými povinnosťami v škole, sa všetci vybraní žiaci veľmi potešili. Tí, ktorí už mali možnosť zúčastniť sa takéhoto výletu, vedeli, že tento deň zaručuje plno nezabudnuteľných zážitkov a príjemne prežitých chvíľ u našich českých kamarátov.
Na nepríjemné ranné vstávanie dňa 12. júna všetci zabudli hneď, ako nastúpili do autobusu. V autobuse panovala dobrá nálada a cesta všetkým rýchlo ubehla. Hneď po príchode do školy nás srdečne a veľmi milo privítali nielen učitelia, ale aj žiaci. Všetky veci sme si zložili v šatniach a plní odhodlania vyhrať putovný pohár, sme vybehli na školský dvor.  Športové aktivity, ktorých sme sa zúčastnili, boli okrem vybíjanej, ping-pongu, streľby zo vzduchovky aj florbal, štafeta a futbal. Našich chlapcov trošku potrápili pri florbale, ale držali sa statočne. Naopak súboj vo vybíjanej sa nášmu tímu vydaril, pretože nad českými súpermi sme s náskokom vyhrali.
O víťazovi sa  rozhodlo v štafetovom behu, ktorý sme prehrali len o malý kúsok.
Návšteva zámku Lešná bola príjemným spestrením športového dňa. Po návrate zo zámku našich žiakov čakal ešte náročný zápas vo futbale. Úspech sa aj v tomto stretnutí  pripísal na českú stranu.Na záver sme sa rozlúčili pokrikom: „Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť!“ To všetkých rozveselilo a zároveň aj rozosmialo. Pohodová atmosféra tu vládla až do poslednej chvíle. Pri rozlúčke sme nezabudli ani na pozvanie Lešňanov k nám. O rok sa teda uvidíme na Slovensku. „Už teď se k vám moc, moc těšíme!“ znelo celkom na záver z úst našich českých priateľov.
 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...