Letné prázdniny

Dňa 1. júla 2015 sa začali letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta 2015. Ďakujeme všetkým za spoluprácu v školskom roku 2014/2015. Žiakom, rodičom  a zamestnancom školy prajeme leto plné slnka, zábavy a poznania.

V školskom roku 2015/2016 sa všetci  stretneme 2. septembra 2015 (v stredu).

 

Športový deň v priateľskej ZŠ Lešná

Tento rok naša partnerská škola v Lešnej, pri príležitosti výročia obce, nás opäť pozvala k nim na športový deň. Po celoročnej práci, spojenej s náročnými povinnosťami v škole, sa všetci vybraní žiaci veľmi potešili. Tí, ktorí už mali možnosť zúčastniť sa takéhoto výletu, vedeli, že tento deň zaručuje plno nezabudnuteľných zážitkov a príjemne prežitých chvíľ u našich českých kamarátov.
Na nepríjemné ranné vstávanie dňa 12. júna všetci zabudli hneď, ako nastúpili do autobusu. V autobuse panovala dobrá nálada a cesta všetkým rýchlo ubehla. Hneď po príchode do školy nás srdečne a veľmi milo privítali nielen učitelia, ale aj žiaci. Všetky veci sme si zložili v šatniach a plní odhodlania vyhrať putovný pohár, sme vybehli na školský dvor.  Športové aktivity, ktorých sme sa zúčastnili, boli okrem vybíjanej, ping-pongu, streľby zo vzduchovky aj florbal, štafeta a futbal. Našich chlapcov trošku potrápili pri florbale, ale držali sa statočne. Naopak súboj vo vybíjanej sa nášmu tímu vydaril, pretože nad českými súpermi sme s náskokom vyhrali.
O víťazovi sa  rozhodlo v štafetovom behu, ktorý sme prehrali len o malý kúsok.
Návšteva zámku Lešná bola príjemným spestrením športového dňa. Po návrate zo zámku našich žiakov čakal ešte náročný zápas vo futbale. Úspech sa aj v tomto stretnutí  pripísal na českú stranu.Na záver sme sa rozlúčili pokrikom: „Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť!“ To všetkých rozveselilo a zároveň aj rozosmialo. Pohodová atmosféra tu vládla až do poslednej chvíle. Pri rozlúčke sme nezabudli ani na pozvanie Lešňanov k nám. O rok sa teda uvidíme na Slovensku. „Už teď se k vám moc, moc těšíme!“ znelo celkom na záver z úst našich českých priateľov.
 

Deň detí 2015

DEŇ DETÍ NA NAŠEJ ZÁKLADNE ŠKOLE sme  oslávili spoločne s miestnymi hasičmi

Veľké ďakujemééééé   kričali naše deti  miestnym hasičom  na záver  slávnostného vyhodnotenia  podujatia, ktoré sa konalo 29. mája  v piatok na športovom areáli v našej obci.

Začalo slávnostným nástupom, kde hasiči deťom vysvetlili, aké prekvapenia ich čakajú. Deti súťažili v rôznych disciplínach a vyvrcholením dňa bola štafeta, v ktorej súťažili žiaci z každej triedy.

Žiaci si zmerali sily v behu po vytýčených tratiach. V strede každej trate bola určitá prekážka, ktorú museli splniť, napríklad: prebehnutie cez preliezku, podlezenie latky, zapojenie hadice a podobne. Deti si vyskúšali naozaj všetko, akú majú kondíciu, pohotovosť, ako vedia udržať rovnováhu aj akí sú dobrí v behu.

 

1.miesto obsadili žiaci 4.triedy, 2.miesto žiaci 9.triedy a 3.miesto žiaci 7. triedy.

 

Srdečne gratulujeme víťazom. Víťazné družstvá boli odmenené sladkými odmenami, ktoré darovali hasiči a základná škola.  

Tento deň sa nám veľmi vydaril, hlavné je, že počasie nám prialo a deti sa mohli dosýta vyšantiť v prírode. 


Vedenie školy sa chce touto cestou poďakovať miestnym hasičom za pekné podujatie, perfektnú organizáciu, vynikajúce ocenenie žiakov a veríme, že v budúcnosti bude spolupráca základnej školy a hasičov na  dobrej úrovni.

 

Vyhodnotenie 13. ročníka celoslovenskej súťaže „ O cenu Dominika Tatarku“


13. ročník celoslovenskej literárnej súťaže „O cenu Dominika Tatarku“  sme vyhlásili  pri príležitosti  102. výročia narodenia spisovateľa.

Je nádherné, že za 13 rokov tejto súťaže odborné poroty vyhodnotili 1038 literárnych prác  -  494 v 1. kategórii a 544 v 2. kategórii. Tento rok sme dostali v oboch kategóriách presne 109 súťažných prác.

Je nám ľúto, že veľa účastníkov súťaže, ktorí sú z ďaleka, sa ospravedlnilo a na vyhodnotenie osobne neprišli.  

Ďalšie informácie...

 

Výsledky Testovania 9 - 2015

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka
ZŠ Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom
 (Testovanie 9 – 2015)

 

Testovania 9 – 2015 sa dňa 15.04.2015 zúčastnilo 14 žiakov 9.triedy

Základné údaje:

Priemerný počet bodov v rámci SR:                          MAT – 10,54                          SJL – 15,02

Priemerná percentuálna úspešnosť  

v rámci SR (národný priemer):                                  MAT – 52,68 %                     SJL  – 62,58 %

Priemerný počet bodov školy:                                MAT – 10,57                         SJL – 14,43

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:            MAT – 52,86 %                    SJL  – 60,12 %

Posledná úprava ( Pondelok, 18 Máj 2015 13:24 )

 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...

 

Organizácia školského roka 2014/2015


Organizácia školského roka 2014-2015

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2014/2015

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 29. október 2014
 /streda/
 30. október - 31.október 2014  3. november 2014
 /pondelok/
 vianočné 19. december 2014
 /piatok/
 22.december 2014 - 7. január 2015 8. január 2015
 /štvrtok/
 polročné 30. január 2015
 /piatok/
 2. február 2015 /pondelok/ 3. február 2015
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 13. február 2015
 /piatok/
 16. február - 20. február 2015  23. február 2015
 /pondelok/ 
 veľkonočné 1. apríl 2015
 /streda/
 2. apríl - 7. apríl 2015 8. apríl 2015
 /streda/ 
 letné 30. jún 2015
 /utorok/
 1. júl - 31. august 2015  2. september 2015
 /streda/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Na vybraných základných školách bude 12. novembra 2014 prebiehať overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Uskutoční sa z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2015 sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Administráciu overovania nástrojov na hodnotenie prírodovednej gramotnosti pre túto štúdiu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami na jar v roku 2015. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. Hlavné testovanie bude prebiehať v elektronickej podobe.

2. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2015. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2014. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA TIMSS je zameraný na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka.

3. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2015. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl a skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu.

 

Posledná úprava ( Piatok, 30 Január 2015 08:49 )