P.č.

  Názov krúžku  Vedúci krúžku

Termín krúžku

 1

 Prírodopisný krúžok 5. - 9. ročník Ing. Kucharíková 

 2

 Novinársky krúžok

 Mgr. Róková

 Pondelok 13:30

 3

 Tvorivé dielne Mgr. Sláviková 

 4

 Šachový krúžok Mgr. Sluková Štvrtok 13:30

 5

 Prírodovedný krúžok 1. - 4. ročník Mgr. Kováčiková Pondelok 13:30

 6

 Riešenie matematických problémov (9. ročník) Mgr. Mytník Štvrtok 13:45

 7

 Gitarový krúžok M. Kremeňová 

 8

 DFS Dúbravček J. Muráňová