Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Milí žiaci, vážení rodičia!

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014 o 8:30 hod. na školskom dvore.

Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do svojich kmeňových tried.
Žiaci 2.-9. ročníka si prinesú prezúvky, pero a poznámkový blok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Československá spolupráca v environmentálnej oblasti

Našej základnej škole sa dostala veľká česť – prezentovať sa i v zahraničí. Na konferencii v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově, ktorá sa konala dňa 29.4.2014 v Zlíne, sme mali  možnosť ukázať, čo všetko sa počas školského roka okrem klasického učenia dá robiť.

Je to veľké množstvo aktivít, na ktoré sa deti s pedagógmi usilovne pripravujú: Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, olympiády, Ekopyramída spojená s Ekojarmokom, zbery – ekopakov, papiera, železa, besedy a mnohé ďalšie. Všetky sa ani nedá vymenovať. Konferencie sa zúčastnili dve pani učiteľky Ing. Iveta Kucharíková a Mgr. Zuzana Kováčiková a tri šikovné deviatačky: Mária Kresáňová, Nikola Kucharíková a Monika Slaninková. Dievčatá zožali veľký úspech.

 

Po prezentácii sme sa zúčastnili interaktívnych dielní, kde si českí a slovenskí účastníci vymieňali navzájom svoje skúsenosti. Mnohému sme sa naučili a niečo sme dúfam naučili našich českých kolegov. Stihli sme nadviazať spoluprácu i s niektorými školami. Nakoniec sme mali jeden úžasný pocit z krásne stráveného dňa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Kolégium Zelenej školy 2013/2014

Ďalšie informácie...

 

Fotografie tried 2012-2013

Fotogaléria:

 

Eko-kódex našej školy 2012 - 2013

Fotogaléria:
 

Prezentácia

Prezentacia - Základná škola Dominika Tatarku šk.r.2010-2011
 

80-te výročie ZŠ

Dňa 28.októbra 2010 oslávila naša škola  80. výročie svojho vzniku.
Slávnostnej akadémie, ktorá sa konala v základnej škole sa zúčastnili milí hostia: zo  štátnej školskej inšpekcie  p. Bendová, riaditeľka družobnej školy v Lešnej p. Šindlářová spoločne so zástupcom riaditeľa p. Mocňákom a ekonómkou školy, riaditeľka Považského osvetového strediska p. Čižmárová, riaditeľ S-CVČ v Štiavniku p. Takáč, starosta obce p. Štens, členovia Obecného zastupiteľstva v Plevníku-Drienovom , Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ D.Tatarku v Plevníku-Drienovom , súčasní zamestnanci základnej školy a pozvanie prijali aj viacerí bývalí  pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci.

Ďalšie informácie...