Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína význam a neoceniteľnú hodnotu kvapaliny menom VODA. U nás na základnej škole sme si ho už tradične pripomenuli skvelým programom.

Ďalšie informácie...

 

Zber papiera

Výsledky v zbere papiera:

Ďalšie informácie...

 

2% z Vašej dane - kvalitnejšie vzdelávanie

Vážení rodičia a priatelia školy!

Oznamujeme Vám, že aj v roku 2014 máte možnosť darovať 2% z Vašich daní za rok 2013 Rodičovskému združeniu pri ZŠ Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom.
Financie, za ktoré vopred ďakujeme, budú využité na podporu mimoškolských aktivít našich žiakov, čím sa snažíme o zmysluplné využitie voľného času detí a zároveň o zníženie finančného zaťaženia rodičov.
Z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €. Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% z dane  je dostupné v škole alebo na internete. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. apríla 2014 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

O CENU DOMINIKA TATARKU - Propozície XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Ďalšie informácie...

 

Zápis žiakov do 1. ročníka

Dňa 21.1.2014 sa uskutočnil na Základnej škole Dominika Tatarku, Plevník - Drienové zápis budúcich prváčikov. Pri vstupe do budovy školy ich privítala PIPI DLHÁ PANČUCHA, STONOŽKA, ŠMOLKO....

Budúci prváčikovia prišli plní nadšenia, očakávania. V triede si pre nich pani učiteľky pripravili zaujímavé úlohy, ktoré museli budúci žiačikovia vyriešiť. Malé slniečka sa úloh zhostili s nadšením. V škole sa im páčilo, o čom svedčili ich usmiate tváričky. Samozrejme sa všetci už tešia na september, kedy sa z nich stanú ozajstní  p r v á c i.

Fotografie zo zápisu detí do 1. ročníka si môžete pozrieť v časti Fotogaléria.
 

Komparo 2013/2014 - výsledky školy

Ďalšie informácie...

 

Odpad alebo poklad

Výchovno – vzdelávací program: „ Odpad alebo poklad „

 

 

 

17. januára nás navštívila naša konzultantka p. Gabika Támová, ktorá žiakom I. a II. triedy názorne ukázala škodlivosť odpadov a ich dopad na životné prostredie.  Ukázala deťom ako sa vyrába recyklovaný papier.

Ďalšie informácie...

 

Vianočné trhy

Dňa 13. 12. 2013 sa na našej škole konali VIANOČNÉ TRHY. Deti opäť dokázali, aké sú tvorivé. Spoločne s rodičmi vytvorili krásne predmety pre spríjemnenie vianočných chvíľ v našich domácnostiach. Fantázii sa medze nekládli... A naozaj sa bolo na čo pozerať. Touto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí venovali svoj čas a nielen pomohli svojim deťom niečo pekné vytvoriť, ale po celý čas aj zodpovedne a snaživo vypomohli s predajom.


 

Obvodné kolo - vybijaná dievčat

Dňa 10.12. 2013 sa naše dievčatá zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej. I keď nepostúpili do okresného kola, bojovali statočne.

Musíme ešte dodať, že v nových dresoch vyzerali  perfektne. Posúďte sami:

 

 
 
 
Viac fotografiíí v časti Fotogaléria
 

Svetový deň zvierat

4. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zvierat -  mimoriadnu udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

4. október bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.

 

Na Slovensku je chránených 805 druhov voľne žijúcich živočíchov, z toho 228 druhov je európskeho významu, teda sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Tieto čísla hovoria za všetko...
My sme si  sviatok našich zvieracích kamarátov pripomenuli tiež. Žiaci sa prezentovali svojimi projektami, mnohé zaujímavosti sa o zvieratkách sme sa dozvedeli práve z nich, šikovné ôsmačky si pripravili súťaž pre všetky triedy- nechýbala ani sladká odmena. No najviac nás potešilo to, že i počas vyučovania  nás niektorí naši domáci miláčikovia mohli sprevádzať.

 
 

Kolégium Zelenej školy 2013/2014

Ďalšie informácie...

 

Exkurzia Demänovská ľadová jaskyňa a Krajinka pri Ružomberku

Dňa 24. 9. 2013 sa žiaci VI., VII., VIII. a IX. triedy zúčastnili exkurzie v malebnej  Demänovskej doline, kde sa nachádza viacero jaskýň.

Ďalšie informácie...

 

Fotografie tried 2012-2013

Fotogaléria:

 

Eko-kódex našej školy 2012 - 2013

Fotogaléria:
 

Prezentácia

Prezentacia - Základná škola Dominika Tatarku šk.r.2010-2011
 

80-te výročie ZŠ

Dňa 28.októbra 2010 oslávila naša škola  80. výročie svojho vzniku.
Slávnostnej akadémie, ktorá sa konala v základnej škole sa zúčastnili milí hostia: zo  štátnej školskej inšpekcie  p. Bendová, riaditeľka družobnej školy v Lešnej p. Šindlářová spoločne so zástupcom riaditeľa p. Mocňákom a ekonómkou školy, riaditeľka Považského osvetového strediska p. Čižmárová, riaditeľ S-CVČ v Štiavniku p. Takáč, starosta obce p. Štens, členovia Obecného zastupiteľstva v Plevníku-Drienovom , Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ D.Tatarku v Plevníku-Drienovom , súčasní zamestnanci základnej školy a pozvanie prijali aj viacerí bývalí  pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci.

Ďalšie informácie...